Bi'Şey Seans

Vücut kitle indeksi, bir diğer deyimiyle beden kitle endeksi, ideal kilonun hesaplanması için kullanılmaktadır. Bireyin vücut ağırlığının boyuna göre normal olup olmadığı, beden kitle endeksi sonuçlarına göre anlaşılmaktadır.

Hesaplama sonrasında kişi, ideal kilosunun ne olduğunu öğrenmektedir. Hesaplama sonucu çıkan değer, kişinin bireysel sağlıklı kilosuna ne kadar yakın olduğunu göstermektedir. Ancak bu ölçüm, vücutta ne kadar yağ ya da kas olduğunu göstermemektedir!

Ölçüm, yaş ve cinsiyet gibi parametreleri değerlendirmemektedir.

Bu gibi değerlerin saptanabilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam için; diyetisyene başvurmak ve ölçüm yaptırmak gerekmektedir.

Randevu Alın!