Bi'Şey Seans

Selin Cennet Türker

Psikolog

selin cennet gulmez

Hakkında

Psikolog Selin Cennet Türker lise eğitimini Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesinde almıştır. Lisans eğitimini ise 2018 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Türker’in, Dr. Ahu Öztürk’ün sorumlu yazarlığını yaptığı “Göç Yaşantısı Çerçevesinde Çocukta Psikososyal Uyum Üzerine Bir İnceleme” adlı derleme çalışması, bir hakemli dergi olan Sosyal Politika Çalışmaları dergisinde 2019 yılında yayınlanmıştır. 2015 yılında başladığı psikoloji içeriği üreticiliğine halen devam etmekte ve kurucularından olduğu Psikoloji Arşiv’de İçerik Koordinatörü olarak görev almaktadır. Aldığı psikoloji ve terapi eğitimlerinin yanı sıra pek çok farklı etkinlikte eğitmen ve konuşmacı olarak yer almıştır. Dizi ve film analizleri, mesleki deneyim paylaşımı, rehabilitasyon merkezi, iş yerinde informal iletişim ve danışmanlıkta diksiyon becerisi gibi farklı alanlarda eğitimleri, eğitmen veya konuşmacı olarak gerçekleştirmiştir. Yazıları halen Psikoloji Arşiv’de yayınlanmaktadır. Mezuniyeti sonrasında ağırlıklı olarak rehabilitasyon merkezlerinde otizm ve disleksi tanılı çocuklarla ve aileleriyle çalışmıştır. Özel gereksinimli çocuklarda özgüven ve ifade sorunları olduğunu görmesi Oyun Terapisi ve psikolojik sağlamlık (Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık) eğitimlerini almasındaki temel sebep olmuştur. Yine çocuklarla çalışması nedeniyle çocuk ve ergenlerde kullanılan dikkat, bellek ve algı testlerine dair eğitimler almıştır. Kariyerini takip eden süreçte okul öncesine geçiş yapmış ve okul psikoloğu olarak çocuklara ve ailelerine hizmet vermiştir. Okul öncesinde kaygı yaşayan çocuklara daha kapsamlı bir destek sunabilmek için Çocuklar İçin Mindfulness Çalışmaları adlı eğitime katılmıştır. Çocukların kendini ifade edebilmesine yardımcı olmak adına Dr. Ezgi Denizel Güven’in Çocuk Resimleriyle Değerlendirme adlı eğitimine katılmıştır. Çocuk alanında kazandığı mesleki deneyime yetişkin terapisi donanımını da eklemek adına Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi almış ve yetişkin danışmanlığı vermeye de başlamıştır. Halen özel bir okulun okul öncesi kademesinde ve Bi’Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde hizmet vermektedir. Psikoloji öğrencileri ve mezunlarına yönelik verdiği eğitimleri de talepler doğrultusunda devam etmektedir.

Çocuklarda; özgüven sorunları, psikolojik sağlamlık, duygu regülasyonu, öfke kontrolü, akran zorbalığı, çocuk-ebeveyn çatışması, kardeş çatışması, ölüm ve yas, sosyal uyum problemleri, otizm ve disleksi, bilişsel beceri, sosyal beceri, gelişimsel gerilik, ekran maruziyeti, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, ayrılık kaygısı, bağlanma süreçleri ve mahremiyet algısı alanlarında çalışmaktadır. Ailelerle; sıklıkla farklı alanlarda psikoeğitim vererek çalışmakta ve seanslar dahilinde ödüllendirme hatası, özel çocuklara doğru yaklaşım ve eğitimin sunulması, ebeveyn tutumları, rol model olma ve problem davranışı söndürme alanlarında bilgi aktarımı ve yönlendirme sağlamaktadır. Yetişkinler ile henüz supervizyon süreci için çalışmakta ve klinik ya da patolojik olarak değerlendirilemeyecek günlük sorunlarla ilgili danışmanlık vermektedir.  

Çalışma Alanları

Deneyim

  • Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi – Göç Yaşantısı Çerçevesinde Çocukta Psikososyal Uyum Üzerine Bir İnceleme – 2019
  • Psikoloji Arşivi – 2015 – İçerik Koordinatörü & Kurucu

Eğitim

  • Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
  • Uludağ Üniversitesi – Psikoloji – 2018 – Lisans
  • Dr. Ezgi Denizel Güven – Çocuk Resimleriyle Değerlendirme Eğitimi
  • Kısa Sürekli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi
  • Oyun Terapisi Eğitimi
  • Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık Eğitimi

Psikolog Selin Cennet Türker, Nişantaşı’ndaki Bi’Şey Seans Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde  sizleri bekliyor. 

Herkes Seans'a Ulaşabilsin Diye!

Uzmanım Bi'Şey'de

Randevu Alın!