Bi'Şey Seans

Süeda Çavuşoğlu

250.00 50 dakika

Size uygun bir gün ve saatte online randevunuzu alabilirsiniz.

Seanslar Zoom platformu üzerinden gerçekleşecektir.

Randevu aldıktan sonra, tarafınıza seans linki iletilecektir.

Uzmanınızın yeterliliklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Psikolog Sueda Çavuşoğlu’ndan, online terapi hizmeti alabilmek için seans randevusu almanız yeterli. Uzmanım Bi’Şey’de!

Açıklama

2018 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu. 2019 senesinde başladığı Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasındadır. Yüksek lisans programı bünyesinde Psikodinamik Psikoterapi ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimleri alan Çavuşoğlu, psikodinamik psikoterapi yaklaşımında klinik süpervizyonunu tamamlamıştır ve çalışmalarını ağırlıklı olarak bu yaklaşımla sürdürmektedir.

Akademik eğitim süreci boyunca birçok akademik faaliyet ve sosyal sorumluluk projelerinde yürütücü ve gönüllü olarak yer almıştır. Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Göçmen Ruh Sağlığı Polikliniği ve Özel Fransız Lape Hastanesi’nde klinik psikoloji stajlarını tamamlamıştır. Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü psikolog olarak çalışmıştır. EMDR ve Psikoterapiler Derneği bünyesinde EMDRIA onaylı EMDR eğitmeni Roy Kiessling’den EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) I. ve II. düzey eğitimini, Psikoloji Enstitüsü’nden MMPI ve Klinik Testler eğitimini almıştır.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Travma ve Afet Ruh Sağlığı Çalışmaları Derneği (TARDE) üyesi olan Çavuşoğlu, 2018 yılından beri Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Travma, Afet ve Kriz Birimi başkan yardımcısıdır. Birim bünyesinde çeşitli akademik faaliyetlerin yürütülmesinde aktif rol almakla beraber; Elazığ Depremi sonrası, İzmir Depremi sonrası ve Kovid-19 Pandemisi süreçlerinde Türk Psikologlar Derneği tarafından yürütülen çalışmalarda TPD koordinasyon ekiplerinde bulunmuş, afet sonrası psikososyal destek çalışmalarının organize edilmesi süreçlerinde gönüllü olmuş ve Elazığ Depremi sonrasında psikososyal destek sağlamak üzere afet sahasına giden ilk ekipte yer almıştır.

Şu anda Puhu Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolog olarak çalışan Çavuşoğlu, ağırlıklı olarak psikolojik travmalar, kayıp ve yas süreçleri, depresyon ve kaygı bozuklukları üzerine çalışmaktadır.

EĞİTİM

Bahçeşehir Üniversitesi – Psikoloji Lisans Programı

Bahçeşehir Üniversitesi – Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (Tez aşamasında)

Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi – Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji YL Programı

EMDR I. ve II. Düzey Eğitimi – Roy Kiessling, EMDR ve Psikoterapiler Derneği

MMPI ve Klinik Testler Eğitimi – Uzm. Psk. Merve Karaburun, Psikoloji Enstitüsü

Psikolog Sueda Çavuşoğlu’ndan, online terapi hizmeti alabilmek için seans randevusu almanız yeterli. Uzmanım Bi’Şey’de!

İletişim: suedacavusoglu@biseyseans.com

 

 

Ek bilgi

Terapi Çeşitleri

Psikodinamik Terapi

Diploma ve Sertifikalar

Süeda Çavuşoğlu