Bi'Şey Seans

Mehveş Sağıroğlu

Klinik Psikolog

*Online ve yüz yüze seans gerçekleştirmektedir.

HAKKINDA

Psikolog Mehveş Sağıroğlu, lisans eğitimini tam burslu olarak eğitim gördüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine Bahçeşehir Üniversitesinde devam etmektedir. Ders ve süpervizyon eğitimi sürecini tamamlamıştır. “Danışanların İçselleştirilmiş Utanç, Utançla Baş Etme Mekanizmaları ve Terapiste Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tezi üzerinde çalışmalarına devam etmektedir. 2021 yılından beri süpervizyon eşliğinde danışan görmektedir, psikodinamik yönelim ile çalışmaktadır.

Lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi, Humanite Psikiyatri Hastanesi ve Fransız Lape Hastanesinde kurum stajlarını tamamlamıştır. Stajlarında hem çocuklarla hem de yetişkinlerle çalışma fırsatı bulmuş, hastane vizitlerine katılarak birçok psikopatolojiyi gözlemlemiş ve uzmanlardan eğitimler almıştır.

2018-2020 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı bünyesinde Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon tarafından yürütülen “Psikodinamik Oyun Terapisi Sürecinin Etkinliğinin İncelenmesi” isimli projede araştırma asistanlığı görevini sürdürmüştür. Araştırma dahilinde çocuklarla klinik olarak çalışma ve gözlem fırsatı bulmuştur.

Lisans eğitiminin bir dönemini Gent Üniversitesinde tamamlamış ve bu süre içinde amacı genç yetişkinlerin duygusal gelişimini destekleyen bir akıllı telefon uygulaması geliştirmek olan “Assessing and Enhancing Emotional Competence for Well-Being (ECoWeB) in the Young” isimli projede koordinatörlük görevini üstlenmiştir. Belçika’da bulunduğu süre içinde burada yaşayan Türkiyeli çocuklara ve mültecilere yönelik projelerde gönüllü olarak yer almıştır. 2019-2020 yılları arasında Tarlabaşı Toplum Merkezinde gönüllü olarak çalışmış, çocuklar ve gençlerle çalışmalarını burada sürdürmüştür.

Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı bünyesinde psikanalitik/psikodinamik yönelimli süpervizyonunu tamamlamış, Tematik Algı Testi (TAT) ve Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) testlerini öğrenmiş ve uygulamıştır. Psikodinamik Terapiler Merkezinde, Psikanaliz ve Psikodinamik Terapilere Giriş Eğitimini tamamlamıştır. Hakan Kızıltan’ın eğitmenliğini yaptığı Dinamik Psikoterapide İleri Düzey Eğitimini tamamlamıştır. Alanındaki seminer ve eğitim programlarına katılmaya devam etmektedir.

Nisan 2022’den beri Bi’şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezinde, Öğrenci Seans Destek Projesi kapsamında danışan görmeye devam etmektedir. Yetişkinlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi seanslarını yüz yüze ve çevrimiçi olarak sürdürmektedir. Çalışma alanlarından bazıları kaygı bozuklukları, depresif duygu durum, kimlik arayışı, ilişkisel problemler, öfke problemleri, özgüven ve özdeğerle ilgili güçlüklerdir.

Randevu Alın!