Bi'Şey Seans

Kübra Tuğçe Çolakoğlu

Psikolog

*Online ve yüz yüze seans gerçekleştirmektedir.

HAKKINDA

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesinde not ortalaması ile mezun olmuştur. Aynı yıl Uluslararası İlişkiler bölümü ile Çift Anadal ve Yeni Medya İletişim bölümüyle yan dal programlarını da tamamlamıştır. Lisans öğreniminin son senesinde Ebeveyn Bağlanma Stilleri, Travmaları ve Yansıtıcı İşleyişi’nin Çocuğun Duygu Düzenleme Yeteneğine Etkisi hakkında tez yazmıştır. Güncel olarak, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının tez aşamasındadır. Okan Üniversitesi bünyesinde yetişkin odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi süpervizyon sürecini tamamlamıştır. Yüksek Lisans sürecinde Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapi eğitimini ve BDPD’den aldığı BDT kuramsal eğitimini tamamlamıştır.
Yetişkin çalışmalarına ek olarak, çocuklarla oyun terapisi ile çalışmaktadır. Bu kapsamda, Association for Play Therapy onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Dr. Susan Knell’den Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi eğitimlerini almıştır. Çocuk Değerlendirme Testleri, Moxo Dikkat Testi, Bir İnsan Çiz, Bir Aile Çiz ve Tılsımlı Aile testlerini uygulamaktadır.

Öğrenim süreci boyunca başta World Human Relief olmak üzere, çeşitli kurumlarda gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Çocuk cinsel istismarını önleme üzerine araştırmalarda gönüllü olarak yer almıştır. Lisans sürecinde İstanbul’da ve Erasmus kapsamında gittiği Fransa’da yer alan anaokullarında staj yapmıştır. Yüksek Lisans sürecinde ise İstanbul’da farklı kliniklerde staj yapmaya devam etmiştir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, güncel olarak bir anaokulunda çalışmaktadır.

Randevu Alın!