Bi'Şey Seans

ELVAN ŞEKER

Psikolog

*Online seans gerçekleştirmektedir.

elvan-seker

HAKKINDA

Elvan Şeker tam burslu olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2020 yılında mezun olmuştur. Lisans öğrenimi süresince özel eğitim okulu, aile danışmanlığı merkezi, beyin ve biliş laboratuvarı gibi kurumlarda gönüllü stajyer olarak görev almakla birlikte; alanında ilgi duyduğu konularda kendini geliştirmek adına çeşitli seminerlere katılım göstermiştir. Lisans eğitiminden mezun olmanın hemen ardından Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına kabul edilmiştir.

Yüksek lisans eğitiminin teorik derslerini ve staj dönemini başarıyla tamamlayıp şu an çocukluk çağı travmaları ve embitterment (hayata küsme) kavramı arasındaki ilişkiyi araştıran tez çalışmasını yürütmektedir. Yüksek lisans eğitimi boyunca parçası olduğu Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı ve Travma ve Stres Laboratuvarı bünyelerinde çeşitli projelerde araştırma asistanı olarak yer almaktadır. Koç Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri polikliniği, Koç Üniversitesi Hastanesi Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi, Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin çeşitli servislerinde stajlarını tamamlamıştır. Kognitif Davranışçı Terapiler Derneği bünyesinde Mehmet Zihni Sungur’dan “Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği Standartları Çerçevesinde Kognitif Davranışçı Terapi” eğitimini almaktadır. Aralık 2020 yılından bu yana süpervizyon eşliğinde danışan görmektedir. Bireysel psikoterapi uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Terapi ve onun bir alt ekolü olan Sorun Çözme Terapisi ekollerinden yararlanmaktadır.

Randevu Alın!