Bi'Şey Seans

dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozukluğu

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Hiperaktif ne demek?

Hiperaktif ya da hiperaktif bozukluk ne demek? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu , aşırı hareketlilik ve aktif olma durumu olarak adlandırılabilmektedir. Hiperaktivite bozukluğu durumunda çocuklar; yerinde duramayan, fazla hareketli, aceleci ve yaşıtlarına oranla duygusal/fiziksel olarak aşırı davranışlar göstermeleri ile ön plana çıkmaktadır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nörolojik tabanlı ve genetik bir sendromdur. Bu bozukluk tipik olarak kendini çocukluk çağında dikkatsizlik ve/veya aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü yahut ani ve dürtüsel tepkiler ve kolayca başka şeylere sapma olarak gösterir. Toplumda hiperaktif çocuğun belirtileri nelerdir? dikkat eksikliği olan çocuğun özellikleri nedir? çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtiler gibi sorular revaçtadır. Bir bireye DEHB tanısı konulması için belirtilerin 12 yaşından önce görülmesi, en az 6 ay boyunca var olması ve en az iki ortamda (okul, ev, eğlence etkinlikleri vb.) sorunlara yol açması gerekir. Çocuklarda dikkat dağınıklığı belirtileri, okul başarısını düşmesine yol açabilmektedir. Dikkat Eksikliği Bozukluğu DEHB tanısından farklı olarak DEHB’in alt tipi şeklinde tanımlanır, uygun terapi veya yöntemlerinin uygulanabilmesi açısından ayrımın yapılması önemlidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

 • Odaklanmakta zorluk yaşama
 • Özel eşyaları kaybetme
 • Basit yönergeleri akılda tutmakta zorlanma
 • Sık hata yapma
 • Hızlı sıkılma
 • Detayları gözden kaçırma
 • Unutkanlık yaşama
 • Dikkatini sürdürememe
 • Aynı eylemde uzun süre devam edememe
 • Karşısındakini dinlemekte güçlük çekme
 • Göz teması kuramama

Hiperaktivite Belirtileri

 • Dikkatsizlik
 • Çabuk Sıkılma
 • Sabit Duramama
 • Kurallara Uymama
 • Söz Kesme
 • Dürtüsellik-Düşünmeden Hareket Etme
 • Başkalarını rahatsız etme veya işinden alıkoyma
 • Uyumsuzluk ve Saldırganlık

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Nasıl Bir Yol İzlemeli?

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite bozukluğu, birçok çocukta normalde görülebilecek belirtileri içerir ancak, tanıyı koyarken bunların sayısı, süresi ve çocuğun hayatını ne ölçüde olumsuz etkilediği, en az altı ay belirtilerin devam etmesi önemli olmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuğa nasıl davranılmalı diye sorarsanız, belirtilerin 7 yaşından önce başlamış olması ve en az iki farklı ortamda sorun yaratıyor olması gerekir. Birey hakkında ayrıntılı bilgi alınması çok önemlidir. Anne-babadan, öğretmenden, çocuğun kendisinden ve olabildiğince çok veri toplanmaya çalışılmaktadır. Dikkat eksikliği konusunda toplanan bilginin tutarlı olması önemlidir. Ebeveynler genellikle okul öncesi dönemde dikkatsizlik, aşırı hareketlilik, dürtüsellik belirtilerini gözlemlerler ancak genellikle tanı, çocuğun okula başlamasından sonra konulmaktadır. Aile içinde ve erken dönemde sorun yaratmasa da okul gibi yapılandırılmış, kurallı ve kalabalık bir ortamda belirtiler belirgin hale gelmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Hangi Adımları Uygulamalı?

Peki dikkat eksikliği nasıl giderilir? Fiziki muayeneler (işitme, görme, kan testleri) önemlidir. Dikkat algı ve konsantrasyona yönelik testler, dikkat dağınıklığı testi, zeka testi, Moxo, Nöropsikoljik testler, dikkat eksikliği testleri sonrası ayırıcı tanı koymak son yıllarda daha da kolaylaşmıştır. Tanı konulmasının ardından davranış eğitimi önem kazanmaktadır. Davranış eğitimi çocuk ve ergenlerin ailelerine sunulan davranışsal eğitim ve çocuğun bilişsel davranış becerilerini edinmesine yönelik verilen eğitimleri kapsamaktadır. Amaç çocuğun düşünselliğini, dikkatini ve dürtü kontrolünü arttırmaktır. Ailenin aldığı eğitim sonrasında kazanacağı yeni ebeveynlik tutumu önemli rol oynamaktadır.

Dikkat eksikliği nedir? Dikkat eksikliği belirtileri nelerdir? Merak ediyorsanız https://biseyseans.com/dikkat-eksikligi/ sayfasından yazımızı inceleyebilirsiniz.

Dikkat Dağınıklığı Testleri

Halk arasında hiperaktivite bozukluğu testi olarak bilinse de uygulanan testler bilimsel çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Dikkat dağınıklığı testleri ile çocukların dikkat düzeyinin akranlarına göre ne durumda olduğu tespit edilmektedir. Bu testler sayesinde çocuğun ailesine göre değil, yaşıtlarına göre dikkat dağınıklığı seviyesi ölçülmektedir. Dikkat dağınıklığı belirtilerini uluslararası standartize edilmesini sağlayan ölçekler kullanılmaktadır.

Tanıya yönelik olarak psikiyatrist veya psikologlar tarafından oluşturulan çeşitli dikkat eksikliği testi uygulamaları amacıyla geliştirilmiş ve güvenilirliği kanıtlanmış olan farklı test türleri mevcuttur. MOXO, DSM-5 veya ICD-10 gibi tanı ölçütleri bu alanda kullanılabilen tanı testlerinden birkaç tanesidir. Çocukta görülen belirtilerin çeşidine, hastalığın seviyesine ve çocuğun yaşı gibi değişkenlere bağlı olarak hangi testin uygulanması gerektiğine çocuk psikiyatristi ve psikologlar tarafından karar verilmektedir.

DEHB Testi

DEHB testi genellikle okul çağındaki çocuklarda teşhis edilmekle birlikte yetişkinliğe kadar sorunlara neden olmaya devam edebilmektedir.

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı İçin Ne Yapılmalı?

İlk adım olarak ailenin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Çocukla olan ilişkiyi düzenleyebilmek için dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtilerini yanlış yorumlamamak ve bunu doğal karşılamak gerekmektedir. Daha sonrasında uygun bir psikolog (yönlendirme sonrası gerekirse bir psikiyatrist desteği ile) destek/tedavi sürecine başlanmalıdır.

Süreçte çocukla yeniden sağlıklı ilişki kurabilmenin yolları aranmaktadır. Ailenin çocuğa yönelik tutumları gözden geçirilerek yanlışlar ve doğrular üzerinde aileyle görüşmeler de yapılabilmektedir.

Dikkat Eksikliği Nasıl Giderilir?

Dikkat dağınıklığı tedavi sürecinde dikkati güçlendirmek için bazı egzersizler düzenli olarak yapılmaktadır. Süreçte mutlaka bir psikolog desteği alarak bireyin odaklanmakta zorluk yaşadığı konuları belirleyip nedenleri çözülmeye çalışılmalıdır.

Hiperaktif Çocuğun Zekası

Hiperaktivite ile zeka arasında bir ilişki yoktur. Hiperaktif davranışlar gösteren çocuklarda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta; hiperaktif tavırların daha büyük psikolojik sorunların habercisi olabileceğidir. Süreç içerisinde en sağlıklı yol, alanında uzman bir psikologdan erken süreçte destek almaktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu hakkında bilgi almak için Nişantaşı Bi’Şey Seans Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nin uzman ekibine ulaşabilir ve sorularınıza cevap alabilirsiniz.

Bize ulaşmak için;

0(212) 231 94 94
0(552) 156 94 94

iletişim numaralarını arayabilirsiniz.

*Blog yazılarımız sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka bir uzmana başvurunuz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Randevu Alın!